Økonomisk partnerskab med kirken

Jeg vil gerne kontaktes, for at høre mere om hvordan jeg kan bidrage fast

_

15 + 13 =

Hvordan financierer vi Bethaniakirken

Bethania er en uafhængig frikirke, som er selvfinaniserende. Det betyder at de penge vi har at gøre med, er de penge vi som medlemmer giver. Pengene bruges til løn, el, vand, missionsarbejde, materialer til børnekirke osv. Kirkens liv og vækst er baseret på frivillighed. Det gælder både den frivillige arbejdsindsats og de frivillige gaver. Der er ingen regler om at give, eller hvor meget man skal give, men det er naturligt at man som medlem af menigheden, også er med til at tage økonomisk ansvar.

Rent praktisk kan du give dit bidrag på følgende måder:

Almindeligt anonym gave, som indsamles på vore gudstjenester eller ved at betale via bank eller Mobile pay. Dette giver mulighed for at fradrag i din indkomst efter følgende regler:

17.700 kr reglen – Med denne ordning er du ikke bundet af noget beløb. Beløb op til 17.700kr (2023) kan fradrages i din skattepligtige indkomst.
Forpligtelseserklæring. Her binder man sig til et faste beløb, eller en procentdel af sin indkomst. Denne erklæring er bindende i 10 år. Hele beløbet er fradragsberettiged.

Når du betaler via netbank eller MobilePay, er det vigtig, at du skriver dit navn på, så det bliver registret korrekt. Du vil ved årets udgang modtage en kvittering, og beløbet vil blive indberettet til Skat af Bethaniakirken, så du opnår fradrag i din indkomst. Alle oplysninger behandles fortroligt.

Engangsbeløb kan inbetales på MobilePay 70539