Vi ønsker at være et åbent, bredtfavnende fællesskab med Jesus i centrum – En menighed for alle generationer og alle nationaliteter.

Hvem er vi?

Lidt om os selv

Bethaniakirken – blev stiftet den 4. april 1887 med 80 medlemmer under navnet ”Aalborg Kirkelige Missionsforening” –
I dag er der ca. 250 medlemmer i menigheden – Alle kan frit deltage i gudstjenester og arrangementer i kirken – menigheden ledes af et menighedsråd, der vælges på demokratisk vis – menigheden er selvfinansierende via gaver fra medlemmer og modtager ikke statstilskud til drift –
Bethaniakirken er én af godt 60 kirker i Aalborg Kommune (i Danmark er der ca. 300 frikirker) – vi er en kirke, hvor vi ikke skal følge bestemte ritualer – liturgi – Bethaniakirken er del af et nationalt fællesskab i Det Danske Missionsforbund, men er en selvstændig menighed.

Hvem er vi?

Vi tror

 – at der findes en levende Gud, som er menneskets skaber og livets opretholder – at alle mennesker er skabt i Guds billede og elsket af ham – at Bibelen er Guds tale til alle mennesker på ethvert sted og til enhver tid – at Gud sendte sin søn, Jesus Kristus, til verden, for gennem Ham at give sig til kende for hele menneskeheden – at Gud i Jesus Kristus inviterer det enkelte menneske til en levende relation med Ham – at Jesus Kristus døde for alle mennesker, at Han opstod fra de døde og lever i dag – at Gud hører bøn.

Hvem er vi?

International Mission

BETHANIAKIRKEN – en del af international mission Vi kan ikke som aktive medlemmer sidde i vore trygge hjem og via tv se på alle de nødlidende mennesker, der findes rundt om i verden.

vores Mission & Vision

… at vi må være et åbent bredtfavnende fællesskab med Jesus i centrum, en menighed for alle generationer og alle nationaliteter.

Bethaniakirken
Dag Hammarskjölds Gade 2B
9000 Aalborg

Præst Philip Fodgaard
philip@bethania.dk
29 91 08 10

Kontakt en medarbejder

Jyske Bank konto: 5079 2248572

MobilePay: 70539

Støt os i dit testamente gennem Dokument 24

GDPR - Cookie og privatlivspolitik