Vi ønsker at være et åbent, bredtfavnende fællesskab med Jesus i centrum – En menighed for alle generationer og alle nationaliteter.

Hvem er vi?

Lidt om os selv

Bethaniakirken blev stiftet den 4. april 1887 med 80 medlemmer under navnet ”Aalborg Kirkelige Missionsforening”. I dag er der ca. 250 medlemmer i menigheden. Alle kan frit deltage i gudstjenester og arrangementer i kirken. Menigheden ledes af et menighedsråd, der vælges på demokratisk vis. Menigheden er selvfinansierende via gaver fra medlemmer og modtager ikke statstilskud til drift. Bethaniakirken er én af godt 60 kirker i Aalborg Kommune (i Danmark er der ca. 300 frikirker). Vi er en kirke, hvor vi ikke skal følge bestemte ritualer – liturgi. Bethaniakirken er del af et nationalt fællesskab; Evangelisk Frikirke Danmark, men er en selvstændig menighed.

Hvem er vi?

Vi tror

 – at der findes en levende Gud, som er menneskets skaber og livets opretholder – at alle mennesker er skabt i Guds billede og elsket af ham – at Bibelen er Guds tale til alle mennesker på ethvert sted og til enhver tid – at Gud sendte sin søn, Jesus Kristus, til verden, for gennem Ham at give sig til kende for hele menneskeheden – at Gud i Jesus Kristus inviterer det enkelte menneske til en levende relation med Ham – at Jesus Kristus døde for alle mennesker, at Han opstod fra de døde og lever i dag – at Gud hører bøn.

Hvem er vi?

International Mission

BETHANIAKIRKEN – en del af international mission Vi kan ikke som aktive medlemmer sidde i vore trygge hjem og via tv se på alle de nødlidende mennesker, der findes rundt om i verden.

vores Mission & Vision

… at vi må være et åbent bredtfavnende fællesskab med Jesus i centrum, en menighed for alle generationer og alle nationaliteter.